Belső Csend Program

A Belső Csend Program egy önkéntes kezdeményezés, melynek az a célja, hogy egy olyan módszerrel ismertesse meg az óvodásokat, az általános- és középiskolai tanulókat és nevelőiket, amely lehetővé teszi az elme nyugalmának megtapasztalását, és amelynek pozitív hatásai tudományosan bizonyítottak. A Program a Sydney Egyetem Orvosi Karának kutatásai alapján készült.

Célunk, hogy gyermekkorban megismertessük az embereket egy módszerrel, ami segíti a belső béke állapotának, érzésének elérését. Ezzel az érzéssel kisgyermekkorban általában rendelkezünk, de sajnos – külső hatásokra – már gyermekként elveszíthetjük. A tapasztalatok szerint a gyerekek szeretnék ezt az állapotot megtartani, a felnőttek pedig visszakapni. A Program olyan modulokat fejlesztett ki, amik megtanítják a gyermekeket, tanárokat, szülőket elérni azt az állapotot, amikor az elméjük csendes, békés és nyugodt, és ezáltal az esetleges negatív külső hatásokat jobban tudják kezelni.

A Belső Csend Program gyakorlatait meditációkutatással foglalkozó tudósok, tanárok és iskolaigazgatók egy csoportja fejlesztette ki, azzal a céllal, hogy a gyermekek megtapasztalhassák az elme lecsendesítése által elérhető nyugalmat. A gyakorlatok összeállításakor a fellelhető relaxációs, meditációs technikák közül a Sahaja jóga technikáját választották ki, hitelesen publikált hatékonysága és az ezzel párosuló egyszerűsége miatt. A technikának csak egyes elemeit vették át, de annak tanait nem, így a gyakorlatok szigorúan szekulárisak, tiszteletben tartják az azt gyakorló egyén hitét vagy világnézetét. Az egyes stresszoldó gyakorlatok egyetemesen elfogadott, pozitív tulajdonságokat erősítenek meg, így bármely oktatási intézményben használhatóak, függetlenül attól, hogy az intézmény kötődik-e bármely valláshoz vagy sem.

A gyakorlatok lényege, hogy a gyerekek megtanulják irányítani a figyelmüket, illetve hogy felismerjék a bennük levő jó tulajdonságokat és a környezetükben rejlő lehetőségeket, és azokat megerősítsék magukban.

Több tudományos kutatás kimutatta, hogy az elme nyugalmának rendszeres megtapasztalása pozitív hatással van a fizikai és pszichés egészségre. A módszer rendszeres alkalmazása esetén jelentősen csökkennek a tanulási és viselkedési zavarok, és azok kialakulásának esélye, valamint javulnak a szociális készségek. A honlapon elérhető hanganyagok és videómodulok rendszeres használata segíti a gyerekek mentális egészségét, jólétét. Pozitív hatással van mind az egészséges, mind a figyelem-, vagy viselkedészavaros gyerekek mindennapjaira azáltal, hogy segíti a koncentrációt, a tanulást és a társas viselkedést.

A Belső Csend Program pozitív hatásait a Sydney Egyetem kutatásai bizonyították. A tanintézményekben végzett helyszíni tanulmányok pedig azt igazolták, hogy a technika alkalmas az óvodákban, iskolákban, osztálytermekben való alkalmazásra, és hogy a gyerekek élvezik azt.
A kutatások megállapították azt is, hogy a gyakorlatokra szánt idő nem megy a tanítás rovására, mivel azok elvégzése után a gyerekek jobban figyelnek, és így kevesebb idő telik el fegyelmezéssel.

A weboldalunkat és a videó modulokat úgy állítottuk össze, hogy a pedagógusok, iskolapszichológusok, iskolai szociális munkások, gyermekekkel foglalkozó más szakemberek, szülők, gyerekek önállóan, egyedül vagy csoportosan is tudják azokat használni. Az ehhez szükséges információt az Általános útmutató és Gyakorlati tanácsok menüpontok alatt találják. A programmal, illetve annak alkalmazásával kapcsolatos bármely kérdéssel a belsocsend@belsocsend.hu email címen kereshetnek minket.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a youtube-on és egyéb internetes csatornákon található számos belső csend elnevezésű meditáció nem mindegyike a Belső Csend Program gyakorlata. A youtube-on csak a Belső Csend Oktató Program lejátszó listáin (pl.: https://youtube.com/playlist?list=PLQwCTxSj9rtk7E6aFNgE9YyIi6RwOwNF0) lévő videók egyeznek meg a honlapon található gyakorlatokkal.

A Belső Csend Programot a Békés Iskolák Program (BI) is ajánlja. A BI célja, hogy hosszú távú megoldást nyújtson az iskolai agresszió megelőzésére, illetve, az iskolai konfliktusok békés rendezésének elsajátítására. A Belső Csend Program a BI egyik azonnal bevezethető modulja. A Békés Iskolák Programról itt olvashatnak: http://www.bekesiskolak.hu/