Az idegen nyelvű anyagokat két tannyelvű és nemzetiségi iskolák számára, illetve nyelvórai használatra készítettük.