Békés Iskolák

A Békés Iskolák Program célja, hogy az iskolai közösség tagjai (gyerekek, pedagógusok, technikai dolgozók és szülők egyaránt) békésen tudják kifejezni a szükségleteiket, és azokra a többiek érzékenyen, empatikusan reagáljanak. A szemlélet fő üzenete, hogy a bántalmazás a közösség minden tagjának a felelőssége, a bántalmazás elkerülése érdekében pedig mindenkinek el kell utasítania annak minden formáját.

A Békés Iskolák elsősorban egy szemléleti keretrendszer, melynek kialakításához a Program számos konkrét eszközt bocsájt rendelkezésre. Ugyanakkor az elméleti keret gyakorlati megvalósítását minden intézmény saját igényeire, jellemzőire és erőforrásaira szabhatja.

A Belső Csend Program – amely nem csak önállóan, hanem a Békés Iskolák Program moduljaként is működik – hatékonyan biztosítja a Békés Iskolák Program céljainak mielőbbi megvalósulását, mivel segíti a gyerekeknek és az oktatóknak (ideális esetben a technikai dolgozóknak és a szülőknek is) megélni a belső nyugalmat, ami alapja bármilyen konfliktus vagy bántalmazás hatékony kezelésének. A rendszeres meditáció lehetőséget ad az önismeret tágítására is, ami egyéni szinten is segíti a Békés Iskolák Program szemlélet- és légkörváltási folyamatát.

A Belső Csend Program a békés iskolai környezet megteremtésére irányuló folyamatba bármikor rugalmasan beépíthető. A Belső Csend modul leírása elérhető a Békés Iskolák honlapján.